4x3 DÜŞÜRÜCÜ ADAPTÖR (ADVBA)

Parçanın 4" tarafı alt dolum vanasına monte edilir. 3" tarafına da boşaltma hortumu monte edilir ve tankerin boşaltma işlemi gerçekleşir.


«« Alttan Dolum Vanası ««